Besök www.skoda.se
Så kör du i en rondell

Så kör du i en rondell

Det byggs allt fler rondeller i Sverige. Men hur ska vi egentligen köra i dem?

Bo Tollbring på Sveriges Trafikskolors Riksförbund vet svaret.

 

Men vi ska kanske börja med att reda ut begreppen: en trafikrondell heter egentligen cirkulationsplats och rondellen är ytan i mitten av cirkulationsplatsen.

Det som är speciellt med en cirkulationsplats är att trafiken alltid går motsols. Du ska lämna företräde i cirkulationsplatsen och fordon som tänker köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen.

Men reglerna för hur man ska köra i en rondell har förändrats genom åren.

–        En gång i tiden betraktades cirkulationsplatsen som en vanlig korsning, men idag ser man cirkulationsplatsen som en väg som går runt, runt och där man sedan kör av åt höger, precis som på en motorväg, berättar Bo Tollbring.

Det innebär bland annat att du inte ska blinka när du kör in i rondellen. Inte ens om du ska åt vänster. Du ska bara blinka höger när du kör ut ur cirkulationsplatsen eller om du byter fil inne i cirkulationsplatsen.

Om det finns skyltar eller pilar i vägen så ska dessa markeringar följas. Annars är det fritt fram att ligga i vilken fil du vill om cirkulationen är flerfilig. Bara du blinkar om du byter fil eller när du kör ut ur cirkulationsplatsen.

Vilket är det vanligaste felet folk gör?

De flesta ger inte tecken, eller så blinkar de för sent då de redan bytt fil eller är på väg att byta fil.

Men Bo Tollbring poängterar att det trots allt fungerar mycket bra med cirkulationsplatser. Olycksfallen är få eftersom farten är låg och jämfört med till exempel en fyrvägskorsning så minimeras punkter där det kan ske olyckor.

 

3 viktiga hållpunkter:

1. En cirkulationsplats är som vilken väg som helst, men trafiken i cirkulationen går motsols.

2. Du ska lämna företräde i en cirkulationsplats.

3. Blinka inte innan du kör in i en cirkulationsplats, bara när du kör ut.