Besök www.skoda.se
Säkra förare kör Skoda

Säkra förare kör Skoda

De som kör en Skoda är bland de mest ansvarsfulla förarna i Sverige. Det visar en ny studie från Folksam som baseras på alla polisrapporterade olyckor i landet sedan 2003 och visar olycksrisken för de vanligaste bilmärkena. I andra änden av skalan återfinns BMW med de mest risktagande bilförarna.

För första gången har Folksam studerat olika bilförares risk att råka ut för bilkrockar genom att granska hur ofta en förare råkar ut för en singelolycka jämfört med att bli påkörd bakifrån. Studien bygger på cirka 56 000 polisrapporterade olyckor som skett i Sverige sedan 2003.

Ansvarsfulla förare väljer Skoda
Resultat från undersökningen visar att BMW-förare är involverade i singelolyckor tio gånger oftare  jämfört med förare av Toyota som har den lägsta risken. Även Skodas förare tillhör de minst olycksdrabbade och hamnar på plats 26 av 29 bilmärken.

Unga manliga förare löper störst olycksrisk 
Studien visar även att manliga förare löper cirka 60 procent högre risk att krocka jämfört med kvinnor. Allra störst är faran bland yngre manliga förare, som löper hela fem gånger högre risk än 45–50-åringarna. Unga kvinnliga förare upp till 30 år löper även de en ökad risk, men den är ändå cirka 30 procent lägre än för män i samma ålder.

Foto: Folksam