Besök www.skoda.se
Samtalsterapi på fyra hjul

Samtalsterapi på fyra hjul

Experterna är eniga: vi måste tala regelbundet med varandra för att våra relationer ska fungera. Men när telefonen ringer; tvätten ska sorteras och ingen av dina familjemedlemmar befinner sig i samma rum, är det svårt att få igång en vettig dialog. Då kan det vara läge att ta hjälp – av ett rullande rum.

Spänn fast er i bilen och kör! Så brukar psykoterapeut Louise Hallin, expert i Sveriges Radios program ”Knatte-timmen”, tipsa föräldrar som inte vet hur de ska hitta en vettig form för att prata om känsliga saker med sina barn.
– Bilen är för de allra flesta barn en trygg och mycket välkänd plats där man i alla åldrar har befunnit sig med syskon och föräldrar. Det är också väldigt tydligt att i bilen är det de vuxna som styr och gör val, säger LouiseHallin om varför bilen återkommer som råd från henne.

Hon menar också att det finns en fördel i hur själva rummet är utformat i bilen. Att man inte sitter mitt emot varandra, utan jämbördigt sida vid sida, ger en mindre konfrontativ känsla än vad som skulle kunna uppstå när man sitter mitt emot varandra vid ett köksbord.
– Det gör att vi blir i samma lag även om vi ska prata om svåra saker. Barnen har ofta sovit i bilen också, vilket hjärnan blir påmind om i det vilsamma surret. Kanske kan det ha en något lugnande effekt.

Eftersom det finns en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till är det självklart inte så att alla samtal lämpar sig i bilen, påpekar Louise Hallin. Det får till exempel inte finnas risk för att någon ska bli utagerande aggressiv:
– Bilen som samtalsrum tycker jag lämpar sig bäst för de svåra, känsliga samtalen. Till exempel om man som förälder oroar sig för eventuell mobbing, nedstämdhet hos ett barn, skilsmässoledsenhet, sjukdomsfrågor, nära svåra förestående saker som operationer, separationer och så vidare. Alla lägen där det avskilda trygga rummet kan få ett samtal att pågå, att ingen går därifrån och så vidare. I samtal med barn bör man ställa frågor mer än ge svar, använda processfrågor som hur, var, vad, när och så vidare. Undvik orden ”varför” och ”du” som oftast uppfattas som anklagande och tenderar att stänga kommunikationen med alla människor.

Rekommenderar en omväg
Det där med att ta en liten omväg med tonåringen i bilen eller att köra extra långsamt för att hinna prata klart med sin sambo känner även psykologen Sandra Guteklint igen som ett välfungerande knep. Hon har dessutom fått pröva på att använda sig av bilen som samtalsrum i sin yrkesroll, när ett taxibolag i Stockholm körde en kampanj där man kunde beställa vägledande samtal i samband med en taxiresa.
– Jag ställde upp eftersom jag tror att de flesta har behov av att prata med andra om det som är viktigt och jag ville bidra till att normalisera det, säger Sandra Guteklint.

Under en arbetsdag hade hon samtal med taxipassagerare under resor som pågick mellan tio minuter och upp till en timme.
– Jag blev förvånad själv över hur bra det blev. I bilen sitter man nära varandra, vilket gör samtalet intimt, men man har samtidigt mycket space utanför och kan fästa blicken på landskapet. Det gör att det inte blir så intensivt som när man sitter mittemot varandra, att inte ha ögonkontakt med varandra kan vara vilsamt.

Ett samtal i en bil kan också göra det lättare att hantera den tystnad som kan uppstå när något svårt avhandlas. Att ta en paus för eftertanke upplevs inte särskilt påträngande när du färdas i en bil på väg framåt och möjligheten
att låta samtalet om ett känsligt ämne ta paus, genom att kommentera något i omgivningen, är också en fördel.
– Det går så klart att uppnå samma slags samtal i hemmet som i bilen, det är avskildheten som är det viktiga för ett bra samtal. I den bästa av världar skulle alla avsätta regelbunden tid för att samtala inom familjen. Till exempel att sätta sig en stund på söndagskvällen och prata igenom den kommande veckan, vem som ska göra vad etcetera. Då behöver det inte bli så dramatiskt när det uppkommer något allvarligare problem som man behöver prata om.

3 tips för bra samtal

  • Se till att samtalet sker i en lugn miljö utan alltför störande intryck. Om du är hemma är det dags att stänga av radion och lägga bort telefonen. Eller se till att förflytta er till en neutral plats. Att ta en tur med bilen längs en vacker landsväg kan skapa ett bra tillfälle för ett djupare samtal.
  • Fundera igenom vad du vill uppnå med samtalet och anpassa dina strategier utifrån det. Om du vill att den andre ska förstå dig är det bra att bete sig på ett sätt som skapar förutsättningar för det, till exempel att undvika formuleringar som får den andra att gå i försvarsställning.
  • Skapa regelbundenhet. Ta för vana att stämma av läget med varandra, till exempel på söndagskvällar eller på väg hem från träningen mitt i veckan. Är ni vana att tala om små funderingar och bekymmer i vardagen blir det lättare att tala

Text: Gabriella Sköldenberg
Illustration: Helena Halvarsson